ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่
พบ 25 ตำแหน่งงานที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

Hotel Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 31/08/2017

Accounting Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 31/08/2017

Chief Accountant

1 อัตรา
เงินเดือน 51,001 - 60,000 บาท | วันที่: 31/08/2017

Fitness and Yoga Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 10/08/2017

Pool Lifeguard

2 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 10/08/2017

Reception

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/06/2017

Front Office Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 60,001 - 70,000 บาท | วันที่: 11/06/2017

E-Commerce Sales Manager (Base Phuket)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

PR & Marketing

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017

Assistant PR & MarCom. Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017

General Cashier & Paymaster

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017

Fitness Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/05/2017

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/05/2017

Bell Boy

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 26/04/2017

Commis l

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 26/04/2017

ด่วนต่องการ Demi Chef/ Commit1 ของคนบ้านใกล้

5 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 23/04/2017

Pool Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

G.R.O.

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

G.S.A

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

Premium jobs